Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze święte w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Spowiedź święta

Sakrament
spowiedzi świętej

Sakrament Miłosierdzia Bożego. Przywraca Twoje dziecięctwo Boże i odnawia więź z Panem Bogiem.

Intro

Informacja ogólna

Sakrament pojednania, nazywany również sakramentem przebaczenia, nawrócenia, spowiedzi lub pojednania, jest uważany za jeden z najważniejszych obrzędów w katolicyzmie. Według wiary nie ma większego grzechu niż grzech, a jego konsekwencje dotykają nie tylko grzesznika, ale także Kościół i cały świat.

Z czego składa się sakrament pokuty?

Sakrament pojednania składa się z trzech aktów penitenta oraz rozgrzeszenia udzielonego przez kapłana. Pierwszym aktem jest żal za popełnione grzechy, który powinien wynikać z motywów wiary. Jeśli żal jest motywowany miłością do Boga, nazywamy go „doskonałym”, a jeśli opiera się na innych motywach, „wystarczającym”. Drugim aktem jest spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem, wraz z podaniem ich liczby i okoliczności. Ostatnim aktem jest postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

Na czym polega sakrament pokuty?

Osoba pragnąca uzyskać pojednanie z Bogiem, powinna wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których do tej pory nie przyznawała się, a które przypomniała sobie po starannej refleksji nad swoim sumieniem (podaje ich liczbę i okoliczności). Wyznanie grzechów lekkich nie jest samo w sobie wymagane, jednak Kościół gorąco je zaleca.

Kto jest udzielającym sakramentu pojednania i jakie są jego efekty?

Do darowania grzechów uprawnieni są jedynie kapłani, posiadający władzę kościelną. Nakładają oni na pokutującego spełnienie pewnych czynów „zadośćuczynienia” lub „pokuty”.