Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Kaplica w Hańczowej

Kaplica w Hańczowej

Kaplica Dobrego Pasterza

Kaplica stanowi świątynię filialną parafii w Wysowej i służy mieszkańcom Hańczowej. Powstała dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców w 1982 roku. Kaplica jest murowana, a zbudowana została na planie prostokąta. Nad trójkątną fasadą znajduje się wieża-dzwonnica zwieńczona metalowym krzyżem łacińskim.

Fasadę zdobi półkolista wnęka, w której umieszczono płaskorzeźbę patrona świątyni – Chrystusa Dobrego Pasterza, który otoczony owieczkami, dźwiga jedną z nich na ramionach. Kaplica ma dwie nawy, w prezbiterium znajduje się drewniany krucyfiks.

Obok świątyni wybudowano dzwonnicę. Dzwon ozdobiono wizerunkiem św. Jana Pawła II m. in. dla upamiętnienia jego pobytu w Hańczowej w 1953 roku.

Kościół w Hańczowej
Image