Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze święte w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Chrzest Święty

Sakrament
chrztu świętego

Chrzest Święty to początek życia chrześcijańskiego jako umiłowane dziecko Boże.

Intro

Informacja ogólna

Chrzest Święty w naszej parafii jest udzielany w ustalonym z księdzem terminie podczas Mszy Świętej. Zalecane jest, aby chrzest odbył się w pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka, jednak w przypadku zagrożenia chorobą, termin ten może być dostosowany po konsultacji w kancelarii parafialnej. Prośbę o chrzest składają osobiście rodzice, bez możliwości delegowania tej roli na krewnych czy przyjaciół.

Ważne informacje przed chrztem

Przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej. Prosimy o przyniesienie aktu urodzenia dziecka oraz podanie danych osobowych rodziców chrzestnych (wraz z adresem zamieszkania). Należy również zadbać o odpowiednie przygotowanie religijne rodziców i chrzestnych, w tym uczestniczenie w sakramencie pokuty i komunii świętej.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakramenty chrztu, eucharystii i bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z nauką Kościoła. Nie mogą pełnić tej roli osoby żyjące w konkubinacie, związku cywilnym lub niepraktykujące. Chrzestni spoza parafii muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, potwierdzające ich zdolność do pełnienia tej funkcji.

Przygotowanie do obrzędu chrztu

Na chrzest przygotować należy świecę oraz białą szatę dla dziecka. Tradycyjnie ojciec chrzestny jest odpowiedzialny za świecę, a matka chrzestna za białą szatkę.