Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła” (Jk 5, 14-15)

Intro

Teologia sakramentu

Cierpienie i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. W Starym Testamencie chorobę traktowano jako synonim słabości i ułomności.  Przeciwko brakowi zdrowia zawsze rodził się bunt. Była także rozumiana jako widoczny element planu Bożego. Bóg nie jest jednak Tyranem, który eksperymentuje na człowieku. Zawsze chce ludzkiego dobra.

W Nowym Testamencie Jezus jawi się jako lekarz, ukazujący miłość Bożą do każdego człowieka, szczególnie zaś do słabego i zagrożonego. Choroba jest narzędziem do spojrzenia na życie w optyce wiary i odkryciu prawdy, że każdy człowiek potrzebuje Boga.
W Ewangeliach chorzy szukali Jezusa i starali się go dotknąć, bo moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (por. Łk 6, 19).

Jezus zlecił swoim uczniom troskę o chorych, dlatego wspólnota Kościoła od samego początku przejawia troskę o nich. Zakłada pierwsze szpitale, a kapłani w sakramencie namaszczenia chorych niosą pociechę i nadzieję. 

Funkcje sakramentu chorych

Sakrament namaszczenia jest dla chorego szczególnym umocnieniem. Nie można go traktować jako zwiastuna niechybnej śmierci, czy magicznego znaku, który ma uzdrowić. Nie wolno go także nazywać „ostatnim namaszczeniem”, sygnalizującym śmierć. Powoduje ono strach i jest powodem odwlekania przyjęcia tego sakramentu na ostatnią chwilę. Sakrament, ten ma być dla chorego umocnieniem w chorobie. To łaska pokoju i odwagi. Możliwe jest także uzdrowienie duszy i ciała, jeśli taka jest wola Boża. 

W praktyce duszpasterskiej istnieją trzy formy troski o chorych: 1. Komunia Święta chorych, 2. namaszczenie chorych, 3. wiatyk jako ostatnia Komunia Święta udzielana choremu. Wiatyk jest sakramentem tych, którym grozi prawdziwie niebezpieczeństwo śmierci.

Odwiedziny chorych w parafii Wysowa-Zdrój

Chorzy i osoby w podeszłym wieku, także wtedy, gdy nie grozi im śmierć, powinny regularnie przyjmować Komunię Świętą i przystępować do spowiedzi św. Praktykuje się więc odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca. 

Do takich odwiedzin trzeba przygotować odpowiednią oprawę: biały obrus, przynajmniej jedną świecę, krzyżyk, wodę święconą i kropidło, talerzyk z plasterkiem cytryny i wacik, który po obrzędzie namaszczenia powinno się spalić (nie wrzucać do śmieci). 

O ile to możliwe w sakramencie namaszczenia powinni choremu towarzyszyć domownicy. 

Dodatkowe informacje

  1. Jest rzeczą stosowną przyjąć namaszczenie chorych przed trudną operacją. 
  2. Nie udziela się sakramentu chorych osobom zmarłym.
  3. Do przyjęcia wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Komunię Świętą.
  4. Sakrament namaszczenie można przyjmować wielokrotnie w życiu.
  5. Z okazji Dnia Chorych, czy rekolekcji parafialnych możliwe jest udzielenia sakramentu namaszczenia podczas Mszy Świętej.
  6. Szafarzem sakramentu namaszczenia chorych jest kapłan, który olejem poświęconym w Wielki Czwartek (podczas Mszy Krzyżma), namaszcza czoło i dłonie chorego, wymawiając słowa: „Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.