Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze święte w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Namaszczenie chorych

Sakrament
namaszczenia chorych

Sakrament wzmacniający w cierpieniu i chorobie, prowadzący do Chrystusa i łączący z Jego męką na krzyżu dla naszego zbawienia.

Intro
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła by się modlili nad nim i namaścili go świętym olejem w Imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.
(Jk 5, 14n)

Wezwanie kapłana w przypadku poważnej choroby, starości lub nagłego wypadku


Jeśli wystąpi poważna choroba, starość lub nagły wypadek, warto wezwać kapłana. Aby zgłosić wezwanie, można osobiście udać się na plebanię lub do kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych (np. pogorszenie stanu zdrowia, wypadek itp.) można także zadzwonić pod numer telefonu: 18 353 20 11

Jakie informacje podać podczas zgłoszenia?


Podczas zgłoszenia należy podać imię i nazwisko chorego, dokładny adres, a także określić stan zdrowia osoby chorej, zwłaszcza jeśli nie jest ona w stanie przyjąć Komunii Świętej. W trakcie wizyty, chory ma możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. oraz przyjęcia Komunii Świętej. Sakrament Namaszczenia Chorych może być udzielony wielokrotnie, nawet podczas tej samej choroby, szczególnie jeśli stan zdrowia uległ pogorszeniu. Osobom starszym sakrament ten udzielany jest raz w roku.

Nie udziela się sakramentu chorych zmarłym!

Jak przygotować się na wizytę kapłana w domu chorego?


Przy łóżku chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, na którym umieszcza się krzyż, świece, kropidło i naczynie z wodą święconą. Na małym talerzyku przygotowujemy plasterek cytryny lub odrobinę soli oraz wacik do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Warto też przygotować szklankę z wodą, aby chory mógł się napić i łatwo przełknąć hostię. Jeśli chory ma trudności z połykaniem, należy wcześniej poinformować o tym kapłana. Wówczas podczas Komunii Świętej kapłan poda jedynie małą cząstkę hostii.

Zaleca się wezwanie kapłana do chorego nie czekając na ostatnią chwilę, aby obrzęd nie stał się „ostatnim namaszczeniem”.