Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Kancelaria

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest urzędem administracyjnym, zajmującym
się formalnościami związanymi z duszpasterstwem i przyjęciem sakramentów. 

Do spraw kancelaryjnych należy: przygotowanie i wydawanie potrzebnych dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń. 

Kancelaria w parafii Wysowa – Zdrój  czynna: w środy po nabożeństwie wieczornym

oraz w soboty od 8:00 do 9:00 (z wyjątkiem pierwszych sobót).

Kontakt w sprawie wyjazdu z sakramentem namaszczenia chorych
– o każdej porze.

Kontakt w sprawach pogrzebów oraz spotkania z narzeczonymi
– w indywidualnym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym.

Prosimy o uwzględnienie faktu, że księża nie zawsze są dostępni,

ze względu na katechizację w szkołach.