Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45

Róże Różańcowe

Różaniec jest bronią w dzisiejszych czasach.

św. Ojciec Pio

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

Rys historyczny Stowarzyszenia Żywego Różańca

 1. Założycielką Żywego Różańca jest Paulina Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”. Założyła ona w Lyonie w 1826 r. pierwszą taką wspólnotę modlitewną.

Parafia Wysowa-Zdrój, wspólnota parafialna, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wysowej-Zdroju

 1. Paulina Jaricot (1799-1862) – była córką zamożnego przemysłowca z Lyonu, miasta jedwabiu. Od 17. roku życia poświęciła się służbie Kościołowi Powszechnemu. Żyła w czasach prześladowania Kościoła we Francji i jako osoba świecka chciała pomagać, nie bojąc się przyznawać do katolicyzmu. Założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary, aby duchowo i materialnie wspierać misje, a następnie Stowarzyszenie Żywego Różańca, które już w momencie jej śmierci liczyło około 3 milionów członków.
  Jej bliskim przyjacielem był Święty Jan Maria Vianney.
 2. Beatyfikacja tej wizjonerki, która stworzyła ogólnoświatowy system modlitwy odbyła się 22 maja 2022 roku w Lyonie, po 160 latach po jej śmierci. Dziś w dobie nowoczesnej cywilizacji cyfrowej, internetowych zbiórek, fundacji zakładanych w sieci ciągle zaskakuje skuteczność działań Pauliny Jaricot. Stworzyła sprawnie funkcjonujący globalny system wspierania przedsięwzięć Kościoła w XIX wieku, choć większość swojego życia spędziła w rodzinnym mieście, rzadko podróżowała i nie była bywalczynią elitarnych salonów.
 3. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r.
  Od 1922 roku działania Pauliny Jaricot dotyczące misji przejęła Stolica Apostolska tworząc funkcjonującą np. dziś Niedzielę Misyjną. Dzieła Pauliny Jaricot są aktualne.
 4. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.
  Od 6 stycznia 1968 r. istnieje Jasnogórska Rodzina Różańcowa i zrzesza ok. 12 mln wiernych. Propagowaniem tej modlitwy zajmuje się miesięcznik "Różaniec", wydawany przez Zgromadzenie sióstr Loretanek w Warszawie.

Duchowość Róż Różańcowych

 1. Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 2. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 3. W łączności z całym Kościołem Róże Różańcowe modlą się intencjami polecanymi przez Ojca Świętego w Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy i innymi intencjami podawanymi przez papieża oraz biskupa miejsca.
 4. Program duchowy Żywego Różańca obejmuje: wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej, troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich, krzewienie modlitwy różańcowej, wspieranie misyjnej działalności Kościoła, troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

Zasady funkcjonowania Róż

 1. Stowarzyszenie Róż Żywego Różańca jest katolicką wspólnotą o charakterze formacyjno-modlitewnym, działającą na terenie całej Polski.
 2. W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który opiekuje się nimi osobiście lub wyznacza moderatora.
 3. Zgoda na tego typu działalność modlitewną w obrębie diecezji wydana została przez Biskupa Tarnowskiego.
 4. Róże Różańcowe, tak jak wszystkie tego typu wspólnoty podlegają także postanowieniom Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczącym prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326) oraz uchwałom Konferencji Episkopatu Polski w sprawach dotyczących Róż Różańcowych.
 5. Podstawową grupę Róży Żywego Różańca stanowi wspólnota dwudziestu osób. Na czele róży stoją zelatorzy i zelatorki, powoływani według miejscowej tradycji.
 6. Członkiem Róży Różańcowej może być każda osoba ochrzczona, która nie jest obciążona karami kościelnymi. Składa ona deklarację woli przynależenia do Róży w obecności zelatora lub proboszcza parafii. Osoba należąca do Róży Różańcowej może także należeć do innej wspólnoty modlitewnej w parafii.

Obowiązki i prawa członków Róż Różańcowych

 1. Obowiązkiem członków Róży jest codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego. Opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego.
 2. Każdy członek bierze udział w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic. W parafii Wysowa–Zdrój jest to zawsze pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy Św. o 7:30.
 3. Członkowie Róży powinni regularnie uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła, rozszerzać cześć Najświętszej Maryi Panny świadectwem swojej postawy i systematycznością modlitwy różańcowej.
 4. Pamięcią modlitewną i udziałem w pogrzebie towarzyszyć należy zmarłym członkom danej Róży.
 5. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, w dniu swego przyjęcia do Róży i w Uroczystości: Narodzenia Pańskiego, Zmartwychwstania, Zwiastowania, Wniebowzięcia, Ofiarowania i Niepokalanego Poczęcia.
 6. Każdy członek Róży uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.

Zadania zelatorów Róż Różańcowych:

Powinni:

 1. Dbać o swoje życie duchowe i formację osobistą.
 2. Troszczyć się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie.
 3. Czuwać nad pełnym składem osobowym Róży oraz koordynować comiesięczną wymianę tajemnic.
 4. Pozostawać w stałej łączności z duchownym odpowiedzialnym za Żywy Różaniec w parafii.
 5. Odwiedzać chorych członków Róży, zbierać stypendia na Msze święte, dzieła charytatywne, misje i inne cele religijne.

Materiał został opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia Żywy Różaniec, zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 393. Zebrania Plenarnego, na mocy Uchwały nr 21/393/2022 z dnia 11 października 2022 r., na czas nieokreślony.

Najstarsza Róża Różańcowa w Wysowej-Zdroju

(tekst pani Danuta Krok)

Pierwszą Różą Różańcową w parafii Wysowa – Zdrój była grupa pod wezwaniem MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Funkcję proboszcza pełnił wtedy ks. Tadeusz Dziedziak. Róża została ona założona 28 czerwca 1956r i działa do dziś. Inicjatorkami powstania wspólnoty żywego Różańca były dwie panie: Maria Obrzut z Wysowej i Waleria Zając z Hańczowej.
Kolejno funkcję zelatorek od początku działalności Róży sprawowały: 1) Maria Obrzut z Wysowej 2) Waleria Zając z Hańczowej 3) Maria Gaber z Wysowej 4) Danuta Krok z Wysowej (od grudnia 2007 r). Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy działała przy kościele Parafialnym. W latach pięćdziesiątych nie było jeszcze kaplic filialnych. Kaplica Zdrojowa i kaplica w Hańczowej zostały wybudowane później z inicjatywy ks. Franciszka Malarza.

Ksiądz proboszcz Mariusz Bawołek podkreśla, że cieszy go tak duża liczebność Róż Żywego Różańca w Wysowej – Zdroju. To ważne, że tak duża grupa osób modli się w intencjach Ojca Świętego i troszczy się o Kościół w Polsce. Wysowa jest małą miejscowością, więc 200 osób odmawiających codziennie jedną tajemnicę różańca, stanowi 1/5 wspólnoty parafialnej.

Róże Różańcowe w parafii Wysowa-Zdrój

Wysowa Zdrój

 1. Matki Bożej Fatimskiej.
  Istnieje od 1971 roku. Zelatorka – pani Helena Pytel.
 2. Matki Bożej Saletyńskiej.
  Istnieje od 1999 roku. Zelator – pan Stefan Pytel.
 3. Świętego Ojca Pio.
  Istnieje od 1971 roku. Zelatorka – pani Teresa Siuta.
 4. Matki Bożej Częstochowskiej.
  Istnieje od 2006 roku.Zelator – pan Piotr Okarma.
 5. Róża Świętej Faustyny.
  Istnieje od 2000 roku. Zelatorka – pani Jadwiga Wójtowicz.
 6. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  Istnieje od 1956 roku. Zelatorka – pani Danuta Krok.

Hańczowa

 1. Matki Bożej Gromnicznej.
  Istnieje od 1983 roku. Zelatorka – pani Bronisława Dardzińska.
 2. Matki Bożej Wniebowziętej.
  Istnieje od 1983 roku. Zelatorka – pani Maria Szczęsny.
 3. Matki Bożej Saletyńskiej.
  Istnieje od 1999. Zelatorka – pani Helena Dutka.
 4. Matki Bożej Królowej Polski.
  Istnieje od 1983 roku. Zelator – pan Mieczysław Koszyk.