Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Pokuta

Pokuta

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20, 19)

Intro

Sakrament pokuty

(oprac. na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Chrystus, lekarz ludzkich dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. 

Sakrament pokuty ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina.

Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia wezwanie Jezusa do wejścia na drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.

Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Jest to również uwielbienie świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka.

Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.

Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ ten, kto doświadczył miłosiernej miłości Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: „Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” i wyciąga rękę do zgody z innymi ludźmi. 

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Grzech

Grzech jest przede wszystkim obrażeniem wielkiej miłości Boga do człowieka i zerwaniem jedności z Bogiem. Narusza komunię z Kościołem. Rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem.Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. 

Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe.

Zadośćuczynienie

Służy temu pokuta, czyli zadośćuczynienie. Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość.

Spowiedź w Wysowej-Zdroju

 1. Do sakramentu pokuty można przystąpić w kościele i w kaplicach dojazdowych – o ile to czasowo możliwe kilka minut przed każdą Mszą św
 2. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź trwa pół godziny przed nabożeństwami. 
 3. Dwa razy w roku organizowane są spowiedzi dla całej wspólnoty parafialnej: przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. 
 4. Dodatkowo dłuższy czas na spowiedź wyznaczany jest przed odpustem parafialnym
  i Uroczystością Wszystkich Świętych.
 5. Zawsze można także zwrócić się z prośbą o indywidualny czas spowiedzi do księży pracujących w parafii, np. bezpośrednio po zakończeniu Mszy Św.