Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45

Schola żeńska w Hańczowej

Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem,
śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem.

Święty Augustyn

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

Schola żeńska w Hańczowej

Zadaniem każdej grupy wokalnej lub muzycznej działającej przy parafii
jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii. 

Schola żeńska w Hańczowej powstała pod koniec lat 80. z inicjatywy nauczycielki Szkoły Podstawowej w Hańczowej Władysławy Zastępy. 

Pani Władysława, absolwentka liceum pedagogicznego, rozpoczęła pracę
w Hańczowej jako nauczyciel biologii, muzyki i nauczania początkowego.
To z jej pasji do muzyki rozpoczęła działanie dziewczęca grupa śpiewająca. Najpierw na uroczystościach szkolnych, a potem w kościele. Tak zawiązała się scholka dziecięca, w której początkowo śpiewały uczennice pani Zastępy.
W naturalny sposób potem były to uczennice szkół średnich, zachęcone pasją swojego nauczyciela z czasów szkoły podstawowej.  

Motywacją do działania dorosłych kobiet było powstanie Róży Matki Bożej Saletyńskiej. Członkinie Róży wsparły scholkę dziecięcą i młodzieżową. Pod koniec lat 90. schola była prężnie działającą grupą dziewcząt i dorosłych kobiet, mieszkanek wsi Hańczowa. 

Założycielka grupy pani Władysława Zastępa zmarła w 2007, w wieku 64 lat. Jej idea pozostała jednak żywa i schola żeńska działa do dziś. 

Obecnie w jej skład wchodzą: Agnieszka Hołub, Maria Szczęsny, Ewa Górska, Lucyna Nic, Halina Trzepak.