Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45

Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.

Matka Teresa z Kalkuty

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

Caritas Internationalis

Nazwa organizacji pochodzi od greckiego słowa „charitas” lub łacińskiego słowa „carus” i oznacza miłość empatyczną, która jest fundamentem innych cnót. Może się ona przejawiać się w różnorakich działaniach człowieka. Po raz pierwszy została użyta w 1897 r. w Niemczech, na określenie jednej z największych obecnie agencji pomocy i rozwoju na świecie. W 1954 r. papież Paweł VI oficjalnie uznał Caritas Internationalis, jako organizację Kościoła katolickiego. Dziś liczy ona ponad 160 państw członkowskich.

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

Caritas Europa

Częścią Caritas Internationalis jest Caritas Europa. Organizacja ma swoją siedzibę w Belgii i tworzy w całej Europie sieć współpracujących ze sobą ludzi, nawet różnych wyznań. Promuje zrównoważony rozwój państw, w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną. Dba o biednych i bezbronnych. W Europie Caritas zrzesza 46 krajów.

Caritas Polska

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce. Niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, żyjącym z różnego rodzaju deficytami. Caritas Polska odwołuje się do wartości ewangelicznych, które wyznaczają sposoby działania: zasadę dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej. Od 2004 r. Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego.

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Siedziba diecezjalnego oddziału Caritas znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 6 w Tarnowie (od 2 kwietnia 2024r.).
Tarnowskie Caritas diecezjalne ma dwa tak zwane „okna życia” w Tarnowie i w Nowym Sączu, w ramach projektu Caritas Polska ratowania dzieci pozostawionych przez biologiczne matki, tuż po narodzeniu.
Warto wspomnieć, że pierwsze okno życia na terenie Polski powstało 18 lat temu w Krakowie (19.03. 2006 r.). Obecnie jest takich okien w Polsce 70, z czego 61 prowadzi Caritas.

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

Zadania Parafialnych Zespołów Caritas

  1. Angażowanie parafii do praktyki miłosierdzia przez modlitwę, słowo i czyn.
  2. Pomoc doraźna i stała udzielana osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim mieszkającym na terenie parafii.
  3. Przeprowadzenie akcji charytatywnych organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej lub przez parafię.
  4. Poznawanie możliwości pomocy osobom indywidualnym i rodzinom potrzebującym wsparcia na terenie parafii.
  5. Prowadzenie parafialnych placówek wolontariatu, np.: domów dziennego pobytu, klubu seniora, kuchni dla ubogich, warsztatów terapeutyczne itp.
  6. Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności charytatywnej.

Parafialny Zespół CARITAS
w Wysowej-Zdroju

Początek działalności parafialnej wspólnoty Caritas w Wysowej – Zdroju datuje się na 2009 rok. Niestety nie zachowano wcześniejszej dokumentacji.
Obecnie oddział Caritas w Wysowej liczy siedem osób. Są to: Helena Pytel, Helena Dudka, Danuta Tabaszewska, Danuta Zięba, Maria Szczęsny, Józefa Mól, Stefan Pytel.

Zespół rzetelnie realizuje wszelkie diecezjalne inicjatywy i akcje. Wśród nich wielkanocne i wigilijne dzieła pomocy. Stałe punkty działań to sprzedaż wielkanocnych baranków i paschalików oraz świec na wigilijne stoły. Caritas parafialne włącza się także corocznie w Światowy Dzień Ubogich, rozprowadzając „chlebki miłosierdzia”.

Uzyskane ze sprzedaży pieniądze przekazywane są na zakup żywności dla potrzebujących rodzin w parafii. Taką pomocą objęte jest 12. rodzin i osób samotnych. Paczki żywnościowe przekazywane są im w okresach świątecznych. Wtedy też członkowie Caritasu odwiedzają osoby samotne i chore z dobrymi słowami życzeń.

Szczególnie aktywna jest pomoc w ramach diecezjalnej akcji „paczka dla Ukrainy”. Wsparcie dla uchodźców prowadzone jest cyklicznie w ciągu dwu lat trwającej obecnie wojny. Społeczność parafii Wysowa przygotowała sześć paczek w 2022 roku i 3 paczki w 2023 roku. https://caritas.diecezja.tarnow.pl/index.php/pl/?view=article&id=565:pomoc-dla-ukrainy&catid=45:rozne